Teaching

Academic Year 2019/2020
Warsaw University of Technology

 Przetwarzanie i analiza danych w języku Python  
(Python for Data Processing and Analysis)
Programowanie i analiza danych w R  
(Programming and Data Analysis in R)
Podstawy Programowania i Przetwarzania Danych
(Intorduction to Programming and Data Processing)
Past Academic Years