Harmonogram zajęć (PAD-Py)


Wykład (2019-10-07)

Praca z notatnikiem Jupyter. Markdown.
Wprowadzenie do języka Python.
Typy skalarne.

Laboratoria (2019-10-02, 2019-10-07)

Wybrane zadania z zestawu 1.


Wykład (2019-10-14)

Typy sekwencyjne.
Obiekty iterowalne.
Pętle.

Laboratoria (2019-10-09, 2019-10-14)

Wybrane zadanie z zestawu 2.


Wykład (2019-10-21)
Laboratoria (2019-10-16, 2019-10-21)


Wykład (2019-10-28)
Laboratoria (2019-10-23, 2019-10-28)


Wykład (2019-11-04)
Laboratoria (2019-10-30, 2019-11-04)


Wykład (2019-11-13)
Laboratoria (2019-11-06, 2019-11-13)


Wykład (2019-11-18)
Laboratoria (2019-11-20, 2019-11-18)


Wykład (2019-11-25)
Laboratoria (2019-11-27, 2019-11-25)


Wykład (2019-12-02)
Laboratoria (2019-12-04, 2019-12-02)


Wykład (2019-12-09)
Laboratoria (2019-12-11, 2019-12-09)


Wykład (2019-12-16)
Laboratoria (2019-12-18, 2019-12-16)


Wykład (2020-01-09)
Laboratoria (2020-01-08, 2020-01-09)


Wykład (2020-01-13)
Laboratoria (2020-01-15, 2020-01-13)


Wykład (2020-01-20)
Laboratoria (2020-01-22, 2020-01-20)


Wykład (2020-01-27)
Laboratoria (2020-01-29, 2020-01-29)