Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (PAD-Py) 2019/2020

Harmonogram
ZAJĘCIA 01


Wykład (2019-10-07)

Praca z notatnikiem Jupyter. Markdown.
Wprowadzenie do języka Python.
Typy skalarne.

Laboratoria (2019-10-02, 2019-10-07)

Wybrane zadania z zestawu 1 (wprowadzenie).

ZAJĘCIA 02


Wykład (2019-10-14)

Typy sekwencyjne.
Obiekty iterowalne.
Pętle.

Laboratoria (2019-10-09, 2019-10-14)

Wybrane zadanie z zestawu 2 (typy sekwencyjne i iterowalne).

ZAJĘCIA 03


Wykład (2019-10-21)

Słowniki i zbiory.
Funkcje.
Moduły.

Laboratoria (2019-10-16, 2019-10-21)

Wybrane zadanie z zestawu 3 (funkcje).

ZAJĘCIA 04


Wykład (2019-10-28)

Programowanie obiektowe
PD1, termin oddania 2019-11-13 05:59

Laboratoria (2019-10-23, 2019-10-28)

Wybrane zadanie z zestawu 4 (wstęp do programowania obiektowego).

ZAJĘCIA 05


Wykład (2019-11-04)

Numpy (cz. I).

Laboratoria (2019-10-30, 2019-11-04)

Wybrane zadanie z zestawu 5 (numpy cz. I).

ZAJĘCIA 06


Wykład (2019-11-13)

Numpy (cz. II).
Pandas (cz. I).

Laboratoria (2019-11-06, 2019-11-13)

Wybrane zadanie z zestawu 5 (numpy cz. II i wstęp do pakietu pandas).

ZAJĘCIA 07


Wykład (2019-11-18)

Pandas (cz. II).
PD2, termin oddania 2019-12-09 06:00

Laboratoria (2019-11-20, 2019-11-18)

pandas + SQL
Wybrane zadanie z zestawu 6 (cz. I).

ZAJĘCIA 08


Wykład (2019-11-25)
Grafika (m.in. matplotlib, seaborn).
Graficzna prezentacja danych.

Laboratoria (2019-11-27, 2019-11-25)

pandas + SQL
Wybrane zadanie z zestawu 6 (cz. II).

ZAJĘCIA 09


Wykład (2019-12-02)

Przetwarzanie danych tekstowych.

Laboratoria (2019-12-04, 2019-12-02)

Wybrane zadanie z zestawu 7 (grafika).

ZAJĘCIA 10


Wykład (2019-12-09)

Przetwarzanie plików.
Pozyskiwanie danych z internetu.

PD3, termin oddania 2020-01-13 06:00

Laboratoria (2019-12-11, 2019-12-09)

Wybrane zadanie z zestawu 8 (przetwarzanie napisów).

ZAJĘCIA 11


Wykład (2019-12-16)

Statystyka opisowa.
Wnioskowanie statystyczne.

Laboratoria (2019-12-18, 2019-12-16)

Wybrane zadanie z zestawu 9 (przetwarzanie plików).

ZAJĘCIA 12


Wykład (2020-01-09)

Wstęp do uczenia maszynowego przy użyciu pakietu `sklearn`.

Laboratoria (2020-01-08, 2020-01-09)

Wybrane zadanie z zestawu 10 (statystyka).

ZAJĘCIA 13


Wykład (2020-01-13)

Wybrane algorytmy uczenia maszynowego (cz. I)

PD4, termin oddania 2020-01-27 06:00

Laboratoria (2020-01-15, 2020-01-13)

Wybrane zadanie z zestawu 11 (uczenie maszynowe).

ZAJĘCIA 14


Wykład (2020-01-20)

Wybrane algorytmy uczenia maszynowego (cz. II)

Laboratoria (2020-01-22, 2020-01-20)

Prezentacje – PD3

ZAJĘCIA 15


Wykład (2020-01-27)

Cython.

Laboratoria (2020-01-29, 2020-01-29)

Prezentacje – PD3