Harmonogram zajęć (PAD-R)


Wykład (2019-10-02)

Klasyfikacja typów danych w R.
Podstawowe typy atomowe: Wektory i NULL

Laboratoria (2019-10-02, 2019-10-03)

Wprowadzenie do R i RStudio.
Generowanie dynamicznych raportów przy użyciu pakietu knitr


Wykład (2019-10-09)

Zwektoryzowane operacje na wektorach
Przekształcanie i filtrowanie zmiennych
Agregacja danych

Laboratoria (2019-10-09, 2019-10-10)

Wybrane zadania z zestawu 1 (1/2)


Wykład (2019-10-16)

Listy
Funkcje
Atrybuty obiektów

Laboratoria (2019-10-16, 2019-10-17)

Wybrane zadania z zestawu 1 (2/2)


Wykład (2019-10-23)
Laboratoria (2019-10-23, 2019-10-24)


Wykład (2019-10-30)
Laboratoria (2019-10-30, 2019-10-31)


Wykład (2019-11-06)
Laboratoria (2019-11-06, 2019-11-07)


Wykład (2019-11-20)
Laboratoria (2019-11-20, 2019-11-14)


Wykład (2019-11-27)
Laboratoria (2019-11-27, 2019-11-21)


Wykład (2019-12-04)
Laboratoria (2019-12-04, 2019-11-28)


Wykład (2019-12-11)
Laboratoria (2019-12-11, 2019-12-05)


Wykład (2019-12-18)
Laboratoria (2019-12-18, 2019-12-12)


Wykład (2020-01-08)
Laboratoria (2020-01-08, 2020-12-19)


Wykład (2020-01-15)
Laboratoria (2020-01-15, 2020-01-16)


Wykład (2020-01-22)
Laboratoria (2020-01-22, 2020-01-23)


Wykład (2020-01-29)
Laboratoria (2020-01-29, 2020-01-30)