Harmonogram zajęć (PAD-R)


Wykład (2019-10-02)

Klasyfikacja typów danych w R.
Podstawowe typy atomowe: Wektory i NULL

Laboratoria (2019-10-02, 2019-10-03)

Wprowadzenie do R i RStudio.
Generowanie dynamicznych raportów przy użyciu pakietu knitr


Wykład (2019-10-09)

Zwektoryzowane operacje na wektorach
Przekształcanie i filtrowanie zmiennych
Agregacja danych

Laboratoria (2019-10-09, 2019-10-10)

Wybrane zadania z zestawu 1 (1/2)


Wykład (2019-10-16)

Listy
Funkcje
Atrybuty obiektów

Laboratoria (2019-10-16, 2019-10-17)

Wybrane zadania z zestawu 1 (2/2)


Wykład (2019-10-23)

Macierze
Czynniki
Wyrażenie warunkowe

PD1, termin oddania: 2018-11-06 05:59

Laboratoria (2019-10-23, 2019-10-24)

Wybrane zadania z zestawu 2 – macierze


Wykład (2019-10-30)
Ramki danych
Pętle
Obsługa wyjątków
Tworzenie wykresów (cz. 1)

Laboratoria (2019-10-30, 2019-10-31)

Wybrane zadania z zestawu 2 – ramki danych (1/3)


Wykład (2019-11-06)

Tworzenie wykresów (cz. II)

PD2, termin oddania 2019-12-04 06:00

Laboratoria (2019-11-06, 2019-11-07)

Wybrane zadania z zestawu 2 – ramki danych (2/3)


Wykład (2019-11-20)

Przetwarzanie napisów (cz. I)

Laboratoria (2019-11-20, 2019-11-14)

Wybrane zadania z zestawu 2 – ramki danych (3/3)


Wykład (2019-11-27)

Przetwarzanie napisów (cz. II)
Wyrażenia regularne

Laboratoria (2019-11-27, 2019-11-21)

Wybrane zadania z zestawu 3


Wykład (2019-12-04)
Przetwarzanie plików
Data i czas

PD3, termin oddania 2020-01-15 06:00

Laboratoria (2019-12-04, 2019-11-28)

Wybrane zadania z zestawu 4 (1/2)


Wykład (2019-12-11)

Rcpp (cz. I)

Laboratoria (2019-12-11, 2019-12-05)

Wybrane zadania z zestawu 4 (2/2)


Wykład (2019-12-18)

Rcpp (cz. II)

Laboratoria (2019-12-18, 2019-12-12)

Wybrane zadania z zestawu 5 (1/2)


Wykład (2020-01-08)

Rcpp (cz. III)
Tworzenie własnych pakietów.

PD4, termin oddania 2020-01-28 06:00

Laboratoria (2020-01-08, 2020-12-19)

Wybrane zadania z zestawu 5 (2/2)


Wykład (2020-01-15)

Środowiska

Laboratoria (2020-01-15, 2020-01-16)

Wybrane zadania z zestawu 6


Wykład (2020-01-22)

Środowiskowy model obliczeń.

Laboratoria (2020-01-22, 2020-01-23)

Prezentacje – PD4


Wykład (2020-01-29)

Przegląd struktur danych oraz algorytmóœ wykorzystywane w analizie danych.

Laboratoria (2020-01-29, 2020-01-30)

Prezentacje – PD4