Programowanie i analiza danych w R

Programming and data analysis in R

Harmonogram prac domowych

 1 2020-10-02         
 2 2020-10-09 
 3 2020-10-16  
 4 2020-10-23  PD1 (21 dni - 3 tyg.) 15p - zadania      
 5 2020-10-30 
 6 2020-11-06  
  2020-11-13  (Środa)
        Od PD1
 7 2020-11-20  PD2 (28 dni - 4 tyg.) 30p - data.frame    
 8 2020-11-27
 9 2020-12-04
10 2020-12-11  
11 2020-12-18  Od PD2, PD3 30p - prez.
12 2021-01-08  
13 2021-01-15  
14 2021-01-22 
15 2021-01-29  Od PD3

Harmonogram zajęć

  wykład   temat       lab 1,2  temat
 1 2020-10-02 wektory,NULL    2020-10-02 intro         
 2 2020-10-09 wektoryzajca,oper. 2020-10-09 01-wektory cz. I
 3 2020-10-16 listy,fun.,atr.  2020-10-16 01-wektory cz. II    
 4 2020-10-23 macierze,czynniki  2020-10-23 02-macierze       
 5 2020-10-30 data.frame     2020-10-30 02-ramki danych cz. I
 6 2020-11-06 grafika      2020-11-06 02-ramki danych cz. II 
 7 2020-11-20 grafika      2020-11-20 03-algorytmika       
 8 2020-11-27 napisy       2020-11-27 04-grafika cz. I
 9 2020-12-04 napisy       2020-12-04 04-grafika cz. II
10 2020-12-11 pliki       2020-12-11 05-napisy_pliki cz. I  
11 2020-12-18 Rcpp        2020-12-18 05-napisy_pliki cz. II
12 2021-01-08 Rcpp        2021-01-08 06-Rcpp cz. I      
13 2021-01-15 środowiska     2021-01-15 06-Rcpp cz. II     
14 2021-01-22 ewaluacja     2021-01-22 
15 2021-01-29 pakiety      2021-01-29