Przetwarzanie danych w językach R i Python 2019/2020

Data processing in R and Python


Informacja

W świetle aktualnych rozporządzeń (Zarządzenie Rektora PW) w okresie od 16.03 do 15.05.2020 do końca semestru zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny.

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy w tym czasie znajdują się w repozytorium przedmiotu .

Materiały do zajęć

Wymagane oprogramowanie:

Literatura:

 1. M. Gągolewski, Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 (wyd. II)
 2. Wickham H., Advanced R, Chapmah & Hall/CRC, 2014 https://adv-r.hadley.nz/
 3. M. Gągolewski, M. Bartoszuk, A. Cena, Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, PWN, Warszawa, 2016
 4. W. McKinney, Python for Data Analysis. Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, O’Reilly Media, 2012
 5. W. Richert, L.P. Coelho, Building Machine Learning Systems with Python, Packt Publishing, 2013
 6. E. Bressert, SciPy and NumPy, O’Reilly Media, 2012
 7. J.M. Chambers., Programming with Data, Springer, 1998
 8. J.M. Chambers, Software for Data Analysis. Programming with R, Springer, 2008
 9. N.S. Matloff, The Art of R Programming: A Tour of Statistical Software Design, No Starch Press, 2011
 10. W.N. Venables, B.D. Ripley, S Programming, Springer, 2000
 11. M. Hamstra, Learning Spark, O’Reilly, 2013
 12. M. Frampton, Mastering Apache Spark, Packt, 2015
Harmonogram zajęć

                     ↓