Podstawy programowania i przetwarzania danych (PPPD) 2019/2020

Introduction to Programming and Data Processing

Czas i miejsce zajęć:

Laboratoriaczw.14-16301
czw.17-19301
Ćwiczeniaczw.16-17214

Materiały do zajęć (Github)

System oceny studentów