RPS 2016/2017

Czas i miejsce zajęć:

Studia zaoczne
Ćwiczenia: niedziela 10.00 – 15.00; sala 203 K

Studia dzienne
Ćwiczenia: Środa 10.15 – 12.00; sala 14N

Materiały do zajęć