Przetwarzanie i analiza danych w języku Python (PAD-Py) 2019/2020

Python for Data Processing and Analysis


Informacje ogólne

Wykład Anna Cenapon.16-18102
LaboratoriaBarbara Żogała-Siudempon.18-20218
Anna Cenaśr.14-16219

Materiały do zajęć (Github)

Wymagane oprogramowanie:

  • Pythona 3.6+ (nie: 2.7). Sugerowana dystrybucja: Anaconda (zawiera większość pakietów i narzędzi, z których będziemy korzystać, w tym Jupytera).
  • Sugerowany system operacyjny: Linux (np. Ubuntu, Kubuntu, Mint). Uwaga: istnieje możliwość instalacji systemu na tzw. maszynie wirtualnej.

Literatura:

  1. Gagolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2016
  2. McKinney W., Python for Data Analysis. Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython, O’Reilly Media, 2012
  3. Richert W., Coelho L.P., Building Machine Learning Systems with Python, Packt Publishing, 2013
  4. Lutz M., Learning Python, O’Reilly Media, 2013
  5. Bressert E., SciPy and NumPy, O’Reilly Media, 2012
  6. VanderPlas J., Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data, O’Reilly, 2016
Harmonogram

                     ↓