Programowanie i analiza danych w R 2020/2021

Programming and Data Analysis in R

Informacje Ogólne

Materiały do zajęć

Github repo [https://github.com/cena-teaching/padr2021]

MS Teams – zespół PADR 2020/2021

Wymagane oprogramowanie

Na zajęciach będziemy korzystać z następującego orpogramowania, które należy pobrać i zainstalować (wybieramy wersję dla swojego systemu operacyjnego):

 • R (>= 3.5.0)
 • RStudio, (desktop, następnie wersja darmowa)
 • Aby generować raporty potrzebują Państwo: pakietu knitr [polecenie install.packages('knitr') w R]
 • TeX (do generowania pdf) – można zainstalować pakiet tinytex (wygodna instalacja z poziomu R-a, szczegóły na stronie https://yihui.org/tinytex/)
 • Pakiet Rcpp [polecenie install.packages('Rcpp') w R]
 • Rtools (Windows), xcode (OS X), gcc (Linux)

Literatura

 1. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie II, 2016
 2. Wickham H., Advanced R, Chapmah & Hall/CRC, 2014 https://adv-r.hadley.nz/
 3. Chambers J.M., Programming with Data, Springer, 1998
 4. Chambers J.M., Software for Data Analysis. Programming with R, Springer, 2008
 5. Murrell P., R Graphics, Chapman & Hall/CRC, 2006
 6. Venables W.N., Ripley B.D., S Programming, Springer, 2000
 7. Wickham H., Advanced R, Chapman & Hall/CRC, 2014
 8. Wickham H., Grolemund G., R for Data Science, O’Reilly, 2017
 9. Eddelbuettel, D., Seamless R and C++ integration with RCpp, Springer, 2013
 10. Biecek, P., Przewodnik po pakiecie R, GiS, Wroclaw, 2008