Programowanie i analiza danych w R (PAD-R) 2019/2020

Programming and Data Analysis in R


Informacje ogólne

WykładAnna Cenaśr.16-18101
LaboratoriaAgnieszka Gerasśr.18-20218
Agnieszka Gerasczw.10-12219

Materiały do zajęć (Github)

Wymagane oprogramowanie:

Literatura:

  1. Gągolewski M., Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie II, 2016
  2. Chambers J.M., Programming with Data, Springer, 1998
  3. Chambers J.M., Software for Data Analysis. Programming with R, Springer, 2008
  4. Murrell P., R Graphics, Chapman & Hall/CRC, 2006
  5. Venables W.N., Ripley B.D., S Programming, Springer, 2000
  6. Wickham H., Advanced R, Chapman & Hall/CRC, 2014
  7. Wickham H., Grolemund G., R for Data Science, O’Reilly, 2017
  8. Eddelbuettel, D., Seamless R and C++ integration with RCpp, Springer, 2013
  9. Biecek, P., Przewodnik po pakiecie R, GiS, Wroclaw, 2008
Harmonogram zajęć

                     ↓