Harmonogram PDU

Zajęcia 1

Wykład

 1. Regulamin zaliczenia, plan przedmiotu, literatura, wymagane oprogramowanie
 2. Czym jest R?
 3. Podstawowe typy atomowe:
  • wektory logiczne
  • wektory liczbowe
  • wektory napisów
  • NULL

Laboratoria

 1. Wstęp
 2. Praca w RStudio
 3. Podstawowe polecenia języka R
 4. Skrypty w plikach .R, funkcja source()
 5. Projekty w RStudio – wygodny sposób organizacji kodu.
 6. Podstawy języka TeX i pakietu LaTeX, podstawy języka Markdown

Zajęcia 2

Wykład

 1. Zwektoryzowane operacje na wektorach.
 2. Przekształcanie i filtrowanie zmiennych.
 3. Agregacja danych.

Laboratoria

 1. LaTeX i Markdown oraz knitr (pliki .Rnw, .Rmd)
  • raporty w Markdown/knitr oraz LaTeX/knitr
  • opcje wstawek (echo, results, eval, fig.keep, cache, dependson, …)

Zajęcia 3

Wykład

 1. Listy.
 2. Funkcje.
 3. Atrybuty obiektów.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 1: wektory atomowe.

Zajęcia 4

Wykład

 1. Atrybuty specjalne, podstawy programowania obiektowego w stylu S3.
 2. Macierze.
 3. Czynniki.
 4. Ramki danych.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 2: listy i funkcje.

Zajęcia 5

Wykład

 1. Instrukcje sterujące, obsługa wyjątków.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 3 – macierze.

Zajęcia 6

Wykład

 1. Napisy.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 4: ramki danych + SQL cz. 1.

Zajęcia 7

Wykład

 1. Wyrażenia regularne.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 4: ramki danych + SQL cz. 2

Zajęcia 8

Wykład

 1. Przetwarzanie plików.
 2. Data i czas.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 5 – napisy.

Zajęcia 9

Wykład

 1. Podstawy tworzenia wykresów.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 6: pliki.

Zajęcia 10

Wykład

 1. Python – uzupełnienie.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 7: grafika.

Zajęcia 11

Wykład

 1. Python: numpy.

Laboratoria

 • Github

Zajęcia 12

Wykład

 1. Python: pandas cz. I.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 8: Python.

Zajęcia 13

Wykład

 1. Python: pandas cz. II.

Laboratoria

 • Zestaw zadań 9: numpy.

Zajęcia 14

Wykład

 1. Środowiska.

Laboratoria

 • Zestaw 10 – pandas.

Zajęcia 15

Wykład

 1. Środowiskowy model obliczeń i niestandardowa ewaluacja.

Laboratoria

 • Oddawanie projektu nr 3.