Przetwarzanie danych ustrukturyzowanych (PDU) 2019/2020

Harmonogram zajęć (IAD, MAD, MAT)
ZAJĘCIA 01


Wykład (2020-02-25)

Organizacja zajęć.
Czym jest R?
Podstawowe typy atomowe: wektory oraz NULL.
Hierarchia typów w R.

Laboratoria (2020-02-28)

Wprowadzenie do R i RStudio.
Markdown + LaTeX

ZAJĘCIA 02


Wykład (2020-03-03)

Zwektoryzowane operacje na wektorach.
Przekształcanie i filtrowanie zmiennych.
Agregacja danych.

Laboratoria (2020-03-06)

Generowanie raportów z użyciem pakietu knitr.

ZAJĘCIA 03


Wykład (2020-03-10)

Listy.
Funkcje.
Atrybuty obiektów.

Laboratoria (2020-03-13)

Zestaw zadań nr 3: wektory (cz. I).

ZAJĘCIA 04


Wykład (2020-03-17)

Atrybuty specjalne. Podstawy programowania z stylu S3.
Macierze.
Czynniki.
Ramki danych.

Laboratoria (2020-03-18*)

Zestaw zadań nr 4: wektory (cz. II).

ZAJĘCIA 05


Wykład (2020-03-24)
Instrukcje sterujące.
Obsługa wyjątków.
Tworzenie wykresów (cz. I).

PP1, termin oddania 2020-04-07 10:00 (Zajęcia 7)

Laboratoria (2020-03-26*)

Zestaw zadań nr 5: macierze.

ZAJĘCIA 06


Wykład (2020-03-31)

Tworzenie wykresów (cz. II).


Laboratoria (2020-04-02*)

Zestaw zadań nr 6: ramki danych (cz. I).

ZAJĘCIA 07


Wykład (2020-04-07)

Przetwarzanie napisów (cz. I).

PP2, termin oddania 2020-05-12 10:00

Laboratoria (2020-04-09*)

Zestaw zadań nr 6: ramki danych (cz. II).

Laboratoria (cz. B) (2020-04-16*)

Zestaw zadań nr 7: ramki danych (cz. III).

ZAJĘCIA 08


Wykład (2020-04-21)

Przetwarzanie napisów (cz. II).
Wyrażenia regularne.

Laboratoria (2020-04-23*)

Zestaw zadań nr 8: grafka.

ZAJĘCIA 09


Wykład (2020-04-28)
Przetwarzanie plików.
Data i czas.


Laboratoria (2020-04-30*)

Zestaw zadań nr 9: napisy.

ZAJĘCIA 10


Wykład (2020-05-05)

Python.
Numpy (cz. I).

PP3, termin oddania 2020-06-09 06:00

Laboratoria (2020-05-07*)

Zestaw zadań nr 10: pliki.

ZAJĘCIA 11


Wykład (2020-05-19)

Numpy (cz. II).

Laboratoria (2020-05-14*)

Zestaw zadań nr 11: python intro.

ZAJĘCIA 12


Wykład (2020-05-26)

Pandas (cz. I).

Laboratoria (2020-05-21*)

Zestaw zadań nr 12: numpy.

ZAJĘCIA 13


Wykład (2020-06-02)

Pandas (cz. II).

PP4, termin oddania 2020-06-16 06:00 (Zajęcia 15)

Laboratoria (2020-05-28*)

Zestaw zadań nr 13: pandas.

ZAJĘCIA 14


Wykład (2020-06-09)

Wygłoszenie prezentacji w trybie MS Teams.

Wykład Środowiska – zostanie udostępniony zgodnie z harmonogramem (notatki + film).

Laboratoria (2020-06-05)

Prezentacje – PP3 (Zmiana formy wygłoszenia prezentacji).

ZAJĘCIA 15


Wykład (2020-06-16)

Środowiskowy model obliczeń i niestandardowa ewaluacja.

Laboratoria (2020-06-15)

Prezentacje – PP3 (Zmiana formy wygłoszenia prezentacji).


* oznacza termin udostępnienia rozwiązań zadań laboratoryjnych (w trybie zdalnym).
Wykłady oraz zestawy zadań udostępniane są w dniu wykładu zgodnie z planem zajęć.